PERUSTUS-  JA MUUT RAKENNUSTYÖT

Perustukset teemme pääasiassa paikallavalutöinä. Muottityön suoritamme kustannustehokkaalla muottikalustollamme. Toimitamme suunnitelmien mukaiset raudoitukset ja niiden asennuksen joko itse tai yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää perustustöistä!

Laadukas ja varma toteutus

Tärkeimpinä laatutekijöinä pidämme toimitusvarmuutta ja mittatarkkaa toteutusta, mittamies aina paikalla. 

Tarvittavat lähtötiedot

Tarjouspyynnön yhteydessä pyydämme, että toimitat kaikki olemassa olevat perustusrakenteita ja -töitä koskevat suunnitelmat. Perustustöiden lähtötietoina tarvitaan vähintään perustusten mittapiirustukset sekä leikkaus- ja detaljipiirustukset. Paikalla valettavien perustuksien lähtötiedoista tulee löytyä myös piirustukset rakenteiden raudoitteista. Mikäli mahdollista toimita tarjouspyynnön yhteydessä myös perustusrakenteita koskevat rakennus- ja työselostukset.